Vibso

Om

Tidig varning samt säker, effektiv och enkel evakuering är avgörande för överlevnad vid brand!

Vibso AB är ett svenskt företag, med kontor i Norrköping, som har specialiserat sig på att utveckla och marknadsföra produkter och tjänster för evakuering av skadade och funktionshindrade.

Vibso Evac System innehåller produkter som ökar säkerheten, effektiviteten och tillgängligheten vid evakuering.

Kan man spara tid så sparar man liv. Vi hjälper också till med andra produkter för att hitta en bra helhetslösning för en säkrare evakuering samt olika utbildningsinsatser för att träna personal i effektiv evakuering.

Kontakta oss på info@vibso.se om du vill veta mer!

I denna webbshop betalar du med kort. Om du hellre vill betala via faktura så går det givetvis bra! Maila oss din order på info@vibso.se så löser vi det!

Våra samarbetspartners och återförsäljare är:

Like:a oss på FACEBOOK


About us

Early warning along with safe, effective and easy evacuation is essential to survival in case of fire.

Vibso is a Swedish comapny, located in Norrköping, and has specialized in developing products and services for evacuation of the disabled. Vibso Evac System is a collection of products which increases the saftey, effectivity and accessibility during evacuation.

Saving time saves lives. We also assist with other products to find a complete solution for a safer evacutation and train personnel for the most effective evacuation possible.

Instruction video – the Vibso inflatable evacuation stretcher: https://youtu.be/iBedVugtsk4

How to inflate the Vibso evacuation stretcher: https://youtu.be/efjANKLN9xI

Feel free to contact us for further information – info@vibso.se


Like us on FACEBOOK


Kontakt: info@vibso.se